dnes je 26.7.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Potenciál - zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum

12.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.17
Potenciál - zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Míra podpory:

  • - dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.
  • - dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč (včetně).

Příjemci podpory

  • - malé a střední podniky,
  • - velké podniky (za předpokladu splnění podmínky kódu
 
Nahrávám...
Nahrávám...