dnes je 6.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odměny představitelů samospráv se od roku 2023 zvýší o 10 %. Obce ale do budoucna požadují automatickou valorizaci

30.11.2022, Zdroj: Vláda

Vláda po dvou letech stagnace zvýšila na návrh ministra vnitra odměny pro představitele obcí a krajů. Na základě dnešního rozhodnutí vlády vzrostou odměny uvolněných komunálních politiků o 10 procent. O desetinu budou moci obce zvýšit také odměny svým neuvolněným představitelům.

Vláda Petra Fialy schválila na jednání ve středu 30. listopadu 2022 novou systematizaci služebních a pracovních míst, kterou s účinností od 1. ledna 2023 zruší v porovnání se začátkem roku 2022 851 systemizovaných míst. Připravila také novelu speciálního zákona, kterou navrhuje prodloužit platnost institutu dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny až o jeden rok do konce března 2024, a odsouhlasila i navýšení odměny členům krajských a obecních zastupitelstev.

Vláda připravila návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který má do českého práva aplikovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) z října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. K uplynutí transpoziční lhůty došlo už 17. prosince 2021 a minulé vládě se tento zákon prosadit nepodařilo. Nový návrh vychází z pravidel vyžadovaných evropskými předpisy, má zajistit ochranu širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, o kterém se v souvislosti s výkonem práce dozvěděly. Nebude se týkat oznamování přestupků a neřeší ani anonymní podání. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Vláda také na návrh ministra kultury prohlásila osm stávajících kulturních památek za národní kulturní památky. Jedná se o klášter augustiniánů v Pivoni, zámek Jezeří s arboretem, klášter augustiniánů v Roudnici nad Labem, hrad Veveří, klášter augustiniánů s chrámem Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, zámek Moravský Krumlov, zámek Rosice u Brna a zámek Plumlov. Více v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Vláda na návrh místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj zřídila funkci vládního zmocněnce ke zřízení Digitální a informační agentury a do této pozice jmenovala dosavadního ředitele Správy základních registrů Michala Peška. Jeho úkolem bude pracovat na zřízení Digitální a informační agentury. Jmenovala rovněž nového státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství. Od 1. prosince se jím stane dosavadní zástupce státního tajemníka Michal Hutňan.

Ministři a ministryně rozhodli i o vykrytí výdajů souvisejících s ruskou agresí na Ukrajině a jejími dopady na Českou republiku a dalších nezabezpečených výdajů za použití finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Například Ministerstvu obrany bude navýšen rozpočet až o dvě miliardy korun na zajištění financování strategického zpravodajství, Ministerstvo práce a sociálních věcí dostane až 34,334 miliardy na dávky důchodového pojištění, Ministerstvo průmyslu a obchodu získá dalších až 1,31 miliardy pro státní podnik DIAMO na financování útlumu těžby a na zahlazování následků hornické činnosti.

Vláda dnes schválila zařazení nového programu HOUSEnerg pod Modernizační fond

Díky tomu je zajištěno financování enormně zatíženého programu Nová zelená úsporám i jeho připravovaného podprogramu NZÚ Light. V NZÚ Light budou žádosti o dotaci mnohem jednodušší, ubyde administrativy i finanční zátěže. Žádosti se budou podávat bez projektů a energetických posudků. Zvýší se i rychlost prováděných energeticky účinných opatření, zájemci si je budou moci zajistit i svépomocí. K programu se připravuje i podpůrná poradenská síť a možnost využití záloh, které lidé dostanou v předstihu, aby opatření mohly provést i domácnosti s nižšími příjmy. Bližší podrobnosti představí ministr Jurečka v příštím týdnu.

Vláda přidá na výstavbu škol půl miliardy korun

Schválené navýšení objemu finančních prostředků na budování nových míst pro žáky základních škol o více než půl miliardy korun souvisí s problémem s nedostatkem míst ve školách ve městech a obcích v tzv. prstenci okolo Prahy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výstavby připravilo dotační program Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Vláda odsouhlasila navýšení alokace programu o téměř 547 milionů korun na celkových téměř 7,36 miliardy.

Vláda projednala také novelu energetického zákona, jejímž cílem je právně ošetřit nařízení Rady EU z 6. října o intervenci v mimořádné situaci s cílem zastropovat nepřiměřeně vysoké tržní příjmy z prodeje elektřiny. Rada stanovila jednotný výchozí strop pro tržní příjmy po celé EU, a to 180 eur na megawatthodinu, nařízení však dává členským státům možnost nastavit stropy pro jednotlivé zdroje elektřiny a neřeší ani detaily, jak ho uvést do praxe. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kabinet se zabýval rovněž problémem, jak zajistit v případě krizové situace plynulé zásobování elektráren, rafinerií, elektrických sítí a další nezbytné infrastruktury důležité pro energetický systém tak, aby byl zajištěn jejich nepřetržitý provoz. Poté, co především plyn a ropa přestaly v důsledku ruské ekonomické války a sankcí přijatých Evropskou unií po ruském vpádu na Ukrajinu proudit z Ruské federace tradičními produktovody, navrhlo Ministerstvo dopravy zařadit tyto strategické energetické suroviny mezi nejdůležitější priority v železniční dopravě. Vlaky s energetickými surovinami tak budou mít v případě potřeby na železnici přednost před ostatními soupravami včetně expresních spojů a rychlíků. Více v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech nesmí lidi odrazovat od šetření energií

Kvůli fatální energetické krizi, které nyní čelíme, je nutné udělat revizi stávajících vyhlášek souvisejících s rozúčtováním tepla v centrálně vytápěných domech. V době, kdy je naprosto klíčové omezovat energetické výdaje, je zapotřebí, aby předpisy týkající se tohoto rozúčtování lidi co nejvíce motivovaly k šetření. To současná úprava neplní.

Vláda rozšířila cenový strop na energie i na další subjekty

Zastropované ceny elektřiny a plynu se budou nově vztahovat i na městské firmy, státní podniky či provozovatele veřejné hromadné dopravy. Rozšíření nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 2. listopadu 2022, více informací zde.

Změna nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, kterou vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu přijala, odstraňuje legislativní překážku, kvůli které se až dosud vládou nařízení zastropování cen elektřiny a plynu netýkalo některých státních a obecních či krajských organizací a firem, tzv. veřejných zadavatelů či malých a středních podnikatelů v plynárenství.

Vláda také projednala a schválila novelu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterou navrhuje zrušit pravidlo, jež nařizuje po 1. lednu 2023 povinně zřídit datovou schránku všem fyzickým osobám, které po tomto datu užijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace k prokázání totožnosti. Podle dosud platného návrhu by od ledna automaticky dostali datovou schránku lidé, kteří k prokázání totožnosti využili například elektronický občanský průkaz, MojeID či bankovní identitu.

Novelu stavebního zákona projednala vláda

Novela stavebního zákona, jejíž návrh vláda schválila, má nahradit stavební zákon prosazený předchozí vládou navzdory nesouhlasu velké části odborníků, samospráv i velké části politického spektra. 

Základem nové soustavy stavební správy mají být obecní úřady obcí s rozšířenou působností a další vybrané obecní úřady. O strategických a rozsáhlejších liniových stavbách bude i nadále rozhodovat Specializovaný a odvolací stavební úřad. Platit má pravidlo, že celé stavební řízení bude probíhat digitalizovaně prostřednictvím Portálu stavebníka a že stavebník bude jednat jen s jedním úřadem, který si další podklady zajistí sám. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Kabinet schválil také nařízení vlády o zajištění dodávek plynu. Nařízení vlády nařizuje tzv. dodavatelům poslední instance povinnost nabídnout smlouvu na dodávky plynu za zastropovanou cenu všem zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se dlouhodobě nedaří poptat dodávky plynu od jiného dodavatele. „Poskytovatelé veřejných služeb, samosprávy, podnikatelé a všichni další, kterých se týká zastropování cen plynu, mají díky tomu jistotu, že se dostanou k dostatečnému množství plynu, a to za již zastropované ceny,“ uvedl premiér Fiala. „Pro všechny, kteří potřebují nějaké další informace, neví třeba, koho se zastropování týká a co je a není potřeba dělat a chtějí se na to zeptat, jsme připravili linku 1212, která bude fungovat od 1. listopadu a kde operátoři kvalifikovaně zodpoví všechny dotazy,“ doplnil předseda vlády. Zastropováním cen energií pro další subjekty, které se zatím z různých důvodů do příslušného nařízení vlády nevešly, se bude vláda zabývat na příští schůzi. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda rozhodla také o dalším prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany státní hranice se Slovenskem o dalších 45 dnů, tedy do 12. prosince včetně. Zároveň odsouhlasila, že se o 15 dnů prodlouží i vládou schválené nasazení vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy na výpomoc Policii ČR s ostrahou hranic. Zpřísněné kontroly na hranicích trvají od 29. září a jejich důvodem je nárůst nelegální migrace přes společnou česko-slovenskou hranici.

Vláda rozhodla také o navýšení částek, které dostávají provozovatelé ubytovacích zařízení za to, že poskytují ubytování válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Až dosud stát vyplácel 200, respektive 250 korun za osobu a noc, ale tato částka vzhledem k nárůstu cen energií a začátku topné sezony přestala být adekvátní. Aby stát předešel hromadnému ukončování ubytování ze strany provozovatelů, vláda novelou příslušného nařízení tyto sumy navýšila na 300, respektive 350 korun za ubytovanou osobu a noc.

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení. 

Informace podle § 11ae energetického zákona (zákon číslo 458/2000 Sb.) o podmínkách přiznání nároku na dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi určené k pokrytí nákladů na bydlení a živobytí najdete ZDE.

Výsledky jednání vlády 30. listopadu 2022

1. Návrh zákona o veřejných dražbách
čj. 1185/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: odloženo.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
čj. 1186/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: odloženo.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1375/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 326)
čj. 1362/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2023
čj. 1368/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1353/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

14. Návrh zákona o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
čj. 1294/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Změna usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285, ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu
čj. 1390/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Evropský ATM dobrovolný fond solidarity
čj. 1413/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

Výsledky jednání vlády 23. listopadu 2022

1. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
čj. 1163/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
čj. 1164/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno ve variantě 1.

3. Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čj. 1281/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Doporučení veřejného ochránce práv vládě České republiky ke změně § 96 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1267/22
Předkládá: veřejný ochránce práv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Stanovisko MZ ke Kontrolnímu závěru NKÚ č. 20/24 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
čj. 1095/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/17 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče“
čj. 1276/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/14 „Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020“
čj. 1122/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/11 „Výstavba, údržba a opravy cyklistické infrastruktury“
čj. 1224/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/14 „Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“
čj. 1148/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/15 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin“
čj. 1180/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/20 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na informační systém ESF 2014+“
čj. 1196/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/06 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“
čj. 1302/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/10 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva kultury“
čj. 1227/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Použití vládní rozpočtové rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2022 na výdaje související s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, energetickou krizí a na další nezabezpečené výdaje
čj. 1373/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Vytvoření funkce vládního zmocněnce ke zřízení Digitální a informační agentury
čj. 1372/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Návrh na jmenování předsedy Národní sportovní agentury
čj. 1374/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Mgr. Michala Hutňana na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství
čj. 1371/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 16. listopadu 2022

1. Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině
čj. 1264/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh poslanců Martiny Ochodnické, Josefa Fleka, Toma Phillipa, Bohuslava Svobody, Kláry Kocmanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 321)
čj. 1320/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno souhlasné stanovisko.

3. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023
čj. 1321/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1324/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Projekt intenzifikace ropovodu TAL (tzv. projekt TAL+)
čj. 1359/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Výsledky jednání vlády 9. listopadu 2022

1. Návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů
čj. 1236/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1208/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
čj. 1210/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Národní plán obnovy – informace o rozšíření stávající finanční alokace pro Českou republiku
čj. 1225/22 – bod 3 schůze vlády 2. 11. 2022
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

5. Aktualizace č. 1 dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
čj. 1231/22 – bod 9 schůze vlády 27. 10. 2022
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2021
čj. 1291/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2021
čj. 1292/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
čj. 1293/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 101)
čj. 1278/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Implementační plány programu Digitální Česko pro rok 2023
čj. 1274/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

12. Postup při stanovení energetických surovin nezbytných k zajištění chodu národního hospodářství a zabezpečení základních potřeb obyvatelstva České republiky a při zajištění jejich prioritní přepravy mimořádnými nákladními vlaky v obecném zájmu
čj. 1277/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Budějovický Budvar, národní podnik a Lesy České republiky, s. p., do státního rozpočtu
čj. 1284/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1312/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

20. Nový program Modernizačního fondu – HOUSEnerg
čj. 1308/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. 5. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2022
čj. 1309/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 2. listopadu 2022

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1268/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
čj. 1271/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Národní plán obnovy – informace o rozšíření stávající finanční alokace pro Českou republiku
čj. 1225/22 – bod 3 schůze vlády 19. 10. 2022
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

4. Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2021
čj. 1266/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh realokace prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 do Operačního programu Životní prostředí 2021–2027
čj. 1265/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Souhlas s uzavřením dohody o záruce s EK ve smyslu čl. 10 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině, navýšení společného rezervního fondu o záruky ze strany členských států a zvláštní rezervy na některé finanční závazky týkající se Ukrajiny, na které se poskytuje záruka podle rozhodnutí č. 466/2014/EU, a o změně rozhodnutí (EU) 2022/1201
čj. 1247/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb.
čj. 1287/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
čj. 642/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 27. října 2022

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1082/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
čj. 877/22 – bod 1 schůze vlády 19. 10. 2022
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o jednotném environmentálním stanovisku)
čj. 876/22 – bod 2 schůze vlády 19. 10. 2022
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
čj. 1237/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování náměstka ministra vnitra pro státní službu
čj. 1240/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025
čj. 1228/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025
čj. 1238/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Problematika regenerace vybraných historických objektů v pevnostních městech v Terezíně a v Josefově
čj. 1100/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Aktualizace č. 1 dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
čj. 1231/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

11. Návrh změn statutu a jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
čj. 1230/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

15. Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
čj. 1261/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
čj. 1259/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh nařízení vlády o zajištění dodávek plynu
čj. 1262/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Pracovní návštěva předsedy vlády v Egyptské arabské republice u příležitosti účasti na World Leader ´s

 
Nahrávám...
Nahrávám...