dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pokuta 150 000 Kč pro hlavní město Prahu za nezadávání zakázek na geodetické práce

18.6.2024, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil pokutu ve výši 150 000 korun pro hlavní město Prahu za zadání více než dvou desítek zakázek na geodetické služby bez zadávacího řízení. Rozhodnutí je pravomocné. Zadavatel se dopustil porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, když od 9. 1. 2018 do 17. 9. 2018 zadal celkem 23 zakázek, jejichž předmětem byly pravidelně pořizované geodetické práce, bez provedení zadávacího řízení dle zákona. Geodetické práce se týkaly zaměřování objektů v areálu Pražské tržnice v Holešovicích a v nemocnici Na Bulovce.

V případě geodetických služeb se zcela jistě nejedná o typický příklad služeb pravidelné povahy, nicméně je třeba připomenout, že povahu pořizovaného plnění je třeba posoudit vždy individuálně. Z šetření provedeného Úřadem vyplynulo, že minimálně v době od 1. 1. 2017 do 17. 9. 2018 sjednával zadavatel smlouvy (resp. objednávky) na geodetické služby, kdy v tomto časovém rozmezí objednal nejméně 55 geodetických služeb, přičemž se jednalo o relativně rovnoměrné sjednávání těchto služeb.
Z doručených vyjádření a dokumentů zadavatele nevyplývá taková funkční samostatnost jednotlivých odborů magistrátu hl. města Prahy, která by jim dávala právo veřejné zakázky

 
Nahrávám...
Nahrávám...