dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podstata komunitárních programů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podstata komunitárních programů

Finanční prostředky Evropské unie plynou do členských zemí prostřednictvím několika různých kanálů, mezi něž patří nejen strukturální fondy a Fond soudržnosti, ale také komunitární programy. Tyto programy slouží k naplňování cílů politik Společenství a pokrývají poměrně širokou oblast působnosti. V období 2007-2013 financují např. rozvoj vědy a výzkumu, vzdělávání, kulturu, rozvoj transevropských sítí, podnikání, projekty v oblasti životního prostředí a další.

Způsob přidělování prostředků z komunitárních programů se podstatně odlišuje od mechanismů strukturálních fondů. Alokace není přesně stanovena na daný stát, ale na konkrétní program. V rámci tohoto programu mohou získávat prostředky subjekty z celé Evropské unie (v závislosti na podmínkách programu mnohdy ještě zájemci z kandidátských zemí a zemí Evropského hospodářského prostoru). Komunitární programy jsou často administrovány přímo Evropskou komisí a žádosti je nutné předkládat v anglickém jazyce. Výjimkou jsou pouze programy, kde Evropská komise deleguje pravomoci na národní agentury, a ty pak rozhodují o přidělení dotací na jednotlivé projekty (např. programy celoživotního učení).

Důležitou odlišnost od strukturálních fondů představuje pro většinu komunitárních programů také fakt, že nutnou podmínkou pro získání podpory je vytvoření mezinárodního partnerství a následně realizace mezinárodní spolupráce v rámci projektu. Partnerství představují u většiny programů dokonce jednu z hlavních podmínek pro získání dotace.

Dosavadní využívání komunitárních programů v České republice a v dalších nových členských zemích je dosti nízké, zvláště pak pokud porovnáme situaci se strukturálními fondy. Důvodem je vedle již uvedených charakteristik

 
Nahrávám...
Nahrávám...