dnes je 26.10.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

9.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.49
Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Tato výzva je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Dotace na projekt je poskytována ve výši 0,5 - 50 mil. Kč.
  • - Celková alokace: 260 mil. Kč

Příjemci podpory

  • - nestátní neziskové organizace,
  • - veřejné instituce.

Podporované aktivity

  • - Skupina aktivit A – vznik, podpora a