dnes je 23.1.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům HMP pro rok 2021

3.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.26
Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům HMP pro rok 2021

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu,
  • - celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 45 000 000 tis. Kč.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - žadatelem mohou být pouze poskytovatelé
 
Nahrávám...
Nahrávám...