dnes je 16.9.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.19
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Příjemci podpory

Koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizovaných opatření). MAS nemůže být příjemce dotace.

Podporované aktivity

Podpora je zaměřena zejména na investiční aktivity, které povedou ke zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a ke snižování dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí. Především v oblasti živočišné výroby je potřeba investic do vybavení a moderních postupů, aby byla schopná konkurence. Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou