dnes je 16.9.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora na technickou pomoc (kromě CSV)

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.28
Podpora na technickou pomoc (kromě CSV)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Technická pomoc je dle článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 určena pro řádné zajištění implementace Programu rozvoje venkova a k zabezpečení činnosti Celostátní sítě pro venkov.

Příjemci podpory

Příjemcem dotace je řídicí orgán (Ministerstvo zemědělství), Platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond.

Podporované aktivity

Podpora opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, informování a komunikace, vytváření sítí, řešení