dnes je 17.11.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.79
Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - Alokace výzvy: 500 000 000 Kč  
  • - Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 2, případně 5: 3 000 000 Kč
  • - Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 3: 5 000 000 Kč
  • - Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 4: 20 000 000 Kč
  • - Maximální výše výdajů pro všechny aktivity: 70 000 000 Kč

Příjemci podpory

  • - Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení,
  • - Vysoké školy,
  • - Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost:

spolek, vyjma pobočného spolku,

ústav,

obecně prospěšná společnost,

nadace nebo nadační fond,

registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba,

  • - Organizační složky státu,
  • - Příspěvkové organizace