dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora bydlení z evropských fondů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpora bydlení z evropských fondů

Bydlení bylo ve všech evropských předpisech upravujících poskytování podpory z evropských fondů až do konce roku 2006 explicitně vyloučeno. V programovacím období 2007 - 2013 je - poprvé v historii - možné využívat prostředky jednoho z evropských fondů - Evropského fondu regionálního rozvoje - také na určité formy podpory oprav bytového fondu. Opravy bytových domů je možné financovat z tohoto evropského fondu jen v tzv. problémové části města. Projekt musí vycházet z tzv. integrovaného plánu rozvoje města, v jehož rámci jsou pak realizovány jednotlivé dílčí aktivity, včetně eventuální renovace bytových domů zde situovaných. Prostředky z tohoto evropského fondu mohou být využívány na podporu regenerace problémových částí velkých měst, kde hrozí sociální vyloučení v důsledku kumulace nízkopříjmových domácností, vysoké nezaměstnanosti a ostatních doprovodných jevů, jak jsou dostatečně známy ze zahraničí. Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) obsahuje soubor časově provázaných akcí (projektů, případně integrovaných projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města (zonální přístup). IPRM může zahrnovat v oblasti bydlení následující typy intervencí:

- revitalizace veřejných prostranství;

- regenerace bytových domů;

- pilotní projekty pro romské komunity.

Smyslem zonálního přístupu k integrovanému rozvoji měst je koncentrovat finanční prostředky na územně vymezenou vybranou zónu města a zaměřit se na řešení všech existujících problémů (deprivované, neboli problémové území) komplexním způsobem v této zóně.

Kritéria „problémovosti“

Město (se stanoveným počtem obyvatel nejméně 20 tis.) žádající o podporu na regeneraci problémového sídliště z Evropského fondu regionálního rozvoje musí doložit, že toto problémové sídliště (část města) čelí nebo

 
Nahrávám...
Nahrávám...