dnes je 19.1.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

11.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.98
Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Z dotační výzvy mohou obce získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Prostředky umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou energii a klima či uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu.

Míra podpory:

  • - Minimální/maximální výše dotace: 250 tis. – 2 mil. Kč,
  • - U aktivity a) a b) – míra podpory na jeden projekt max. 80 % z celkových způsobilých výdajů,
  • - U aktivity c) – míra podpory na jeden projekt max. 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - obce,
  • - dobrovolné svazky obcí,
  • - místní akční skupiny.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

a) Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace,

b) Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí

 
Nahrávám...
Nahrávám...