dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Otevřené řízení

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2
Otevřené řízení

Mgr. Filip Červenka

Tento druh nadlimitního řízení je upraven v ust. § 56 a 57 ZZVZ. Jedná se o jednokolové zadávací řízení, které je obecně využitelné pro všechny kategorie zadavatelů. Tento druh řízení mohou využít všichni zadavatelé bez splnění jakýchkoliv podmínek.

Otevřené řízení se zahajuje odesláním oznámení o zahájení otevřeného řízení k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek, čímž zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídek. Zadavatel není oprávněn vyzývat konkrétní dodavatele k podání nabídek adresně. Dodavatelé předkládají doklady o kvalifikaci společně s nabídkou. Zadavatel nijak neomezuje počet uchazečů, ani s nimi nejedná (což mu § 56 odst. 2 ZZVZ výslovně zakazuje).

Posouzení nabídek (podmínky účasti, kvalifikace, požadavky na předmět) je zadavatel oprávněn provést kdykoli po okamžiku otevření obálek s nabídkami a před oznámením výběru dodavatele. Záleží na rozhodnutí zadavatele, ve které fázi řízení bude nabídky posuzovat. Zadavatel však vždy musí posoudit alespoň nabídku vybraného dodavatele. Volbou postupu, kdy zadavatel nebude podrobně posuzovat a kontrolovat splnění zadávacích podmínek u všech podaných nabídek, ale bude se takto podrobně zabývat pouze nabídkou vybraného dodavatele, může být značně snížena administrativní náročnost celého procesu. Pokud pak zadavatel zjistí, že vybraný dodavatel není pro veřejnou zakázku kvalifikován, bude vyzývat postupně další účastníky v pořadí.

Lhůty v otevřeném řízení

 
Nahrávám...
Nahrávám...