dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

8.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10
Operační program Životní prostředí (OPŽP)

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Důvodem jsou problémy, které měl OP ŽP s vyčerpáním alokace pro období 2007-2013, kdy se během posledního roku vyhlašovaly poslední výzvy tak, aby se vyčerpala co největší přidělená částka.

Žádosti se nyní v tomto programu podávají v aplikaci MS2014+, vstup do aplikace: www.mssf.cz . Je to aplikace podobná té, ve které se žádosti přijímaly v předchozím období. Žádosti se nyní podávají elektronicky, pro podání žádosti je potřeba mít vyřízen kvalifikovaný elektronický podpis. Tento elektronický podpis si můžete vyřídit například u vybraných poboček České pošty, kde mají pobočky CzechPointu.

V rámci tohoto programu může žádat široké spektrum uchazečů – mohou žádat podnikatelé (např. na snížení emisí při vlastní výrobě), běžní občané na výměnu kotlů, obce na protipovodňová opatření, neziskové organizace na rekultivaci starých skládek... Výše dotace činí až 90 % způsobilých nákladů, mezi které patří především investiční náklady. Žadatelé musí mít na paměti to, co platí obecně u všech dotací:

1. hlídat si splnění závazných ukazatelů – cílů, výstupů projektu; a to v termínu stanoveném Poskytovatelem dotace

2. při výběru dodavatele musí postupovat podle zákona o veřejných zakázkách nebo dle metodiky operačního programu

3. dodržet publicitu projektu (např. cedulky před předmětem dotace – např. protipovodňové hráze)

Poskytovatelem dotace z OPŽP je Ministerstvo životního prostředí, které 19.

 
Nahrávám...
Nahrávám...