dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelový projekt pro získání dotací na financování modernizace vzdělávání na základní škole

21.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům, kteří plánují získat dotace na financování projektu modernizace vzdělávání na základní škole. Modelový příklad je vhodný pro projekt pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, který bude realizován v současném programovacím období 2014-2020.

Modelový projekt modernizace vzdělávání na základní škole
(začlenění zdravotně postižených žáků)

 
1. Žadatel

Základní škola (příspěvková organizace) s padesáti zaměstnanci. Klasifikována jako veřejný příjemce dotací.


2. Popis projektu

Problém integrace zdravotně znevýhodněných žáku do standardního vyučování na základních školách patří mezi akutní problémy dnešní doby. V praxi je bohužel stále možné se setkat s trendem oddělování zdravotně postižených dětí od zdravých. Nutnost vzájemného soužití a spolupráce obou skupin je ale přínosná pro všechny.  Zdravotně postižení žáci jsou významnou menšinou, která tvoří nedílnou součást obyvatelstva, ale potřebuje individuální přístup. Daná základní škola se zaměřuje dlouhodobě na integraci zdravotně postižených žáku do běžného školního života. Vzhledem k omezené míre finančních prostředků však nebylo možné věnovat této problematice v potřebné míře. Hlavním cílem projektu je podpořit zapojení zdravotně postižených žáku školy nejen do vyučování, ale také do života školy a kolektivu, což by mělo vést k lepšímu následnému zapojení těchto žáku do běžného života.

Pro zapojení zdravotně znevýhodněných žáku do vzdělávacího procesu je nutné důsledné proškolení pedagogických pracovníku takovým způsobem, aby byli schopni reagovat na specifické potřeby dané cílové skupiny. To se týká nejen speciálních pedagogů – asistentů, určených pro přímou pomoc znevýhodněným žákům, ale také všech pedagogu školy, kteří s těmito žáky přichází do styku. I pro ně budou určeny odborné materiály a literatura zabývající se speciální pedagogikou. Asistenti pedagoga se v rámci této aktivity zúčastní následujících kurzů:

 • kurz zaměřený na výměnu zkušeností z jiných škol, které pracují s dětmi se zdravotním postižením, tvorba od rámcového vzdělávacího programu až k individuálnímu vzdělávacímu plánu,
 • kurz zaměřený na metodické postupy, jak pracovat s dětmi s poruchami učení, praktické ukázky kurzu, programu, materiálu.
 • kurz zaměřený na konkrétní druh znevýhodnění dítěte (podle toho, jaké znevýhodnění má dítě, se kterým ten který asistent pracuje).

 3. Rozpočet projektu

Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 2,6 mil. Kč. Aktivity projektu budou zajištěny žadatelem projektu. Některé dílčí aktivity (školení, vzdělávání asistentu a závěrečné hodnocení) budou zajištěny vnějšími dodavateli. Konkrétně budou financovány následující aktivity a zařízení:

 • Lidské zdroje: asistenti pedagogu (4,0 úvazku asistentů pedagogů ve výši 15 tis. Kč/měsíc na jeden pracovní úvazek + povinné odvody), manažer projektu (0,5 pracovního úvazku ve výši 30 tis. Kč/měsíc na plný úvazek + povinné odvody).
 • Vzdělávací aktivity: náklady na vzdělávání asistentů pedagoga - 5000,- Kč bez DPH na 1 osobu. Celkem se zúčastní kurzu 4 asistenti.
 • Majetek: notebooky pro asistenty – 4ks + příslušný SW.
 • Služby realizované v rámci externích dodávek: finanční manažer (0,25 pracovního úvazku ve výši 35 tis. Kč/měsíc na plný pracovní úvazek + povinné odvody).

 4.  Realizační tým

Manažer projektu (náplň činnosti):

 • vedení žáka ve vyučovacím procesu podle pokynu vyučujícího,
 • komplexní dohled nad realizací projektu, nad průběhem jednotlivých aktivit,
 • vedení a kontrola činnosti členu realizačního týmu, vedení společných schůzek,
 • zastupování projektu ve vztahu k externím subjektům,
 • komunikace s řídícím orgánem,
 • dohled nad dodržováním harmonogramu aktivit,
 • příprava a podpora při realizaci speciálních seminářů, pracovních skupin, apod.
 • příprava podkladu pro věcnou část monitorovacích zpráv,
 • dohled nad dodržováním stanovených monitorovacích ukazatelů.

Finanční manažer (náplň činnosti):

 • zpracování finanční části monitorovacích zpráv,
 • zpracování žádostí o platby,
 • komunikace s řídícím orgánem operačního programu,
 • vedení rozpočtu
 
Nahrávám...
Nahrávám...