dnes je 16.9.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ministři financí projednali český a irský Národní plán obnovy

6.9.2021, Zdroj: MMR ČR, MPO ČR

Z mimořádného krizového fondu EU bychom měli v letech 2021-2026 získat až 7,1 miliardy EUR, tedy zhruba 180 miliard korun.

První peníze by do České republiky měly dorazit už letos. Kromě dopravy půjdou evropské peníze z Národního plánu obnovy na reformní a investiční projekty v oblasti digitalizace, klimatické udržitelnosti, vědy a vzdělání, ale třeba i na výstavbu onkologických center. Největší objem peněz, celkem 45 % všech prostředků, je určeno na fyzickou dopravní infrastrukturu a opatření v oblasti klimatu, která mají za cíl přispět k řešení výzev zelené transformace, tedy snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % v porovnání s rokem 1990 a zajištění uhlíkové neutrality do roku 2050. „Mezi klíčové oblasti zelené transformace patří zvyšování energetické účinnosti veřejných budov, podpora zavádění obnovitelných zdrojů energií v domácnostech, financování nízkoemisních dopravních prostředků, podpora výstavby elektrických dobíjecích stanic nebo investice do recyklační infrastruktury,“ vyjmenovává Alena Schillerová.

Druhý největší balík evropských peněz, zhruba 22 % všech prostředků, má směřovat na podporu digitální transformace české ekonomiky. „Plánované digitalizační projekty cílí zejména na zlepšení komunikace občanů s úřady státu, zajištění rychlejšího internetu a také na posílení kybernetické bezpečnosti veřejné správy, justičního systému a systému zdravotní péče,“ říká Alena Schillerová a dodává: „Peníze půjdou samozřejmě i na podporu vzdělávání a výzkumu. Spojením obou těchto oblastí představuje například projekt univerzitního Kampusu Albertov v Praze, kde by měla vzniknout dvě nová vědecká a výuková centra v roce 2026. Ve zdravotnictví se dále zaměříme na výstavbu center na onkologickou prevenci a péči.“

Rada Ecofin již schválila národní plány obnovy 18 členským zemím za 412,9 miliardy EUR. Celkem plány odevzdalo ke schválení 25 členských států EU, z nichž sedm ještě čeká na schválení Evropskou komisí a následné projednání Radou EU. Zbývající dva státy, Bulharsko a Nizozemsko, zatím plány nepředložily.

MMR: Integrované nástroje v IROP bourají hranice mezi velkými městy a obcemi

Česko má v integrovaných nástrojích, které jsou další součástí dotačních příležitostí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), k dispozici 20 miliard korun určených pro městské oblasti. 17,6 miliardy korun už je rozděleno mezi 930 projektů, z toho v integrovaných územních investicí (ITI) bylo rozděleno 13,5 miliardy korun na 669 projektů a na 261 projektů integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) připadlo 4,1 miliardy korun.

 
Nahrávám...
Nahrávám...