dnes je 17.11.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.75
Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je určena na rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Cílem je realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - Celková alokace: 1 000 000 000,- Kč
  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000,- Kč
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 68 000 000,- Kč.

Specifikace a omezení:

  • - Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 3 měsíců a maximálně 24 měsíců.
  • - Žadatel musí mít sídlo na území ČR.

Příjemci podpory

  • - Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných