dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kvalifikace dodavatelů

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3
Kvalifikace dodavatelů

Mgr. Filip Červenka

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

Podle § 82 ZZVZ v případě společné účasti dodavatelů platí, že základní způsobilost a profesní způsobilost prokazuje každý dodavatel samostatně. Jiné kvalifikační předpoklady prokazují dodavatelé, kteří se spolu účastní zadávacího řízení, společně.

Společné prokazování kvalifikace dodavatelů upravuje § 84 ZZVZ. V případě, kdy zadavatel nestanoví v zadávacích podmínkách jiný postup, platí pravidlo, že dodavatelé, kteří se účastní zadávacího řízení společně, stejně jakož i jiné osoby, prokazují kvalifikaci společně. Ustanovení § 84 ZZVZ však umožňuje toto pravidlo modifikovat. Zadavatel tak může v zadávací dokumentaci určit odlišně pravidla pro prokazování profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace při společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení. Při tomto postupu však nesmí vyloučit pravidla uvedená v § 82 a § 83 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V případě, že dodavatel není schopen prokázat určitou část kvalifikace v plném rozsahu samostatně nebo společně s dodavatelem podávajícím s ním společně nabídku nebo žádost o účast, dovoluje mu zákon využít k jejímu prokázání kapacity jiných osob. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob je upraveno v § 83 ZZVZ.

Dodavatel musí předložit zadavateli doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti jinou osobou, doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace jinou osobou a zároveň písemný závazek této jiné osoby, že poskytne dodavateli plnění určené k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zmiňovaný požadavek konkretizuje § 83 odst. 2 ZZVZ, podle kterého se má za to,

 
Nahrávám...
Nahrávám...