dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Koneční příjemci

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koneční příjemci

Konečný příjemce je veřejný nebo soukromý subjekt, který na základě předložené projektové žádosti pro pomoc prostřednictvím operačního programu obdrží finanční prostředky ze strukturálních fondů.

Odpovědnost konečného příjemce

Konečný příjemce předkládá projekt, prokazuje zajištěné spolufinancování na realizaci projektu, odpovídá za realizaci projektu a za nakládání s prostředky. Dále zodpovídá za dodržení základních principů politik EU. Koneční příjemci si musí být vědomi požadavků na publicitu, výběrová řízení a zpracování monitorovacích zpráv. Konečný příjemce předkládá žádosti o platby, je zodpovědný za předkládání pouze uznatelných výdajů a výdajů, které jsou v souladu se schválenými podmínkami projektu. Dále musí zajistit, že všechny nároky na platby jsou podloženy přijatými fakturami.

Přesné určení kdo se může v jednotlivých opatřeních operačních programů zúčastnit je přesně definováno v příslušných programových doplňcích operačních programů.

Skupiny konečných příjemců

Typové skupiny konečných příjemců:

1. veřejnoprávní subjekty

Tyto subjekty mají obvykle vlastní majetek a rozpočet, se kterým v souladu se svými zájmy a úkoly samostatně hospodaří. Subjekty samosprávy ve své působnosti pečují o všestranný rozvoj svého

 
Nahrávám...
Nahrávám...