dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jednací řízení s uveřejněním

2.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4
Jednací řízení s uveřejněním

Mgr. Filip Červenka

Tento typ řízení je upraven v § 60 až § 62 ZZVZ. Jednací řízení s uveřejněním je standardním druhem řízení pouze v případě zadávání sektorové veřejné zakázky. V ostatních případech je toto řízení možné použít pouze za podmínek stanovených v § 60 ZZVZ. Pro zadávání zakázky v podlimitním režimu je však jednací řízení s uveřejněním využitelné i bez splnění podmínek stanovených v § 60 ZZVZ.

Jednací řízení s uveřejněním je řízením dvoufázovým. První fáze je obdobou užšího řízení (ovšem s určitými výjimkami). Ve druhé fázi zadavatel jedná s uchazeči o podaných nabídkách, a to za účelem zlepšení nabídek ve prospěch zadavatele.

Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním

Podmínky jsou stanoveny v § 60 ZZVZ. Zde uvedený výčet je taxativní, nelze ho tudíž rozšiřovat. Podmínky nemusejí být splněny současně, postačí splnění pouze jedné z uvedených podmínek.

Jednací řízení s uveřejněním může zadavatel použít v následujících případech:

  1. potřeby zadavatele nelze uspokojit bez úpravy na trhu dostupných plnění,
  2. součástí plnění veřejné zakázky je návrh řešení nebo inovativní řešení,
  3. veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností vyplývajících z povahy, složitosti nebo právních a finančních podmínek spojených s předmětem veřejné zakázky, nebo
  4. nelze stanovit technické podmínky odkazem na technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ.

Tyto případy se odvíjejí od specifické povahy poptávaného plnění, kdy je pro zadavatele s ohledem na specifika veřejné zakázky problematické nastavit podmínky tak, aby bez součinnosti dodavatelů přesně definoval své potřeby nebo podmínky plnění.

Speciální podmínkou použití jednacího řízení s uveřejněním je podmínka uvedená v § 60 odst. 2 ZZVZ, podle které zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním také tehdy, jestliže předchozí otevřené řízení nebo užší řízení bylo zrušeno podle § 127 odst. 1 ZZVZ.

Postup v jednacím řízení s uveřejněním

Jednací řízení zahajuje zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. V oznámení zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. Zadavatel není oprávněn vyzývat konkrétní dodavatele k podání žádostí o účast adresně, nicméně může si vyhradit, že provede omezování počtu účastníků zadávacího řízení podle § 111 ZZVZ.

Pakliže je zadavatelem jiný veřejný zadavatel než ČR, její organizační složka nebo ČNB, může zadavatel řízení zahájit také odesláním předběžného oznámení podle § 34 ZZVZ.

V případě, že je důvodem pro zadání zakázky v jednacím řízení s uveřejněním zrušení předchozího užšího nebo otevřeného řízení, protože v zadávacím řízení nezbyl žádný účastník, může zadavatel volit mezi dvěma způsoby zahájení řízení, a to odesláním:

a) oznámení o zahájení řízení k uveřejnění – volbou tohoto způsobu zadavatel soutěž otevře i dodavatelům, kteří se předchozího řízení vůbec

 
Nahrávám...
Nahrávám...