dnes je 22.6.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informační centra knihoven - modernizace a transformace veřejných knihoven

31.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.108
Informační centra knihoven - modernizace a transformace veřejných knihoven

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (podprogram Informační centra veřejných knihoven) na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru. Cílem výzvy je podpora projektů celostátního významu, zlepšení vzájemné kooperace knihoven, zahájení a pokračující automatizace knihovnických činností, podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce, podpora upgrade automatizovaného knihovního systému, podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením a další.

Míra podpory

  • - Projekty posoudí odborná komise. O konečné výši dotace rozhoduje ministr kultury.
  • - Dotace se poskytuje maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.
  • - Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.,
  • - spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy

 
Nahrávám...
Nahrávám...