dnes je 26.10.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Energetické úspory v městské veřejné dopravě

9.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.51
Energetické úspory v městské veřejné dopravě

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Tato výzva je zaměřena na zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. Specifickým cílem výzvy jsou energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 - 280 mil. Kč.
  • - Celková alokace: 280 mil. Kč

Příjemci podpory

  • - Hlavní město Praha,
  • - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Podporované aktivity

  • - zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů),

V rámci této aktivity jsou podporovány opatření směřující k využití rekuperované elektrické energie pro kolejová vozidla jak uvnitř vozidel, tak v měnírnách.,

  • - výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné (např. hliníkové kolejnice)

V rámci této aktivity jsou