dnes je 19.1.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Emise ze stacionárních zdrojů

11.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.56
Emise ze stacionárních zdrojů

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Národní program životního prostředí vyhlašuje výzvu s cílem snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanovené zákonem o ochraně ovzduší, jako např. olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť aj. Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry), pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení).

Míra podpory:

  • - Celková alokace činí 30 mil. Kč.
  • - Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
  • - Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč.
  • - Maximální míra podpory činí 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - Obchodní společnosti a družstva; fyzické osoby podnikající; obce; kraje; dobrovolné svazky obcí;
  • - státní podniky;
  • - veřejné výzkumné instituce; výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty.

Podporované aktivity

Mezi

 
Nahrávám...
Nahrávám...