dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Druhy zadávacích řízení

20.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Druhy zadávacích řízení

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zadávacím řízením se rozumí:

• zjednodušené podlimitní řízení,

• otevřené řízení,

• užší řízení,

• jednací řízení s uveřejněním,

• jednací řízení bez uveřejnění,

• řízení se soutěžním dialogem,

• řízení o inovačním partnerství,

• koncesní řízení, nebo

• řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

Zadavatel je povinen zadat veřejnou zakázku v jednom z těchto zadávacích řízeních, pokud není naplněna jedna z výjimek z režimu zákona.

Jak již bylo řečeno a naznačeno výše, zadávací řízení a jeho úprava představuje rámec vedoucí k uzavření smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z tohoto pohledu je nutné brát ZZVZ jako zvláštní zákon k občanskému zákoníku, tedy zvláštní způsob kontraktace. Z pohledu toho, že ZZVZ by měl zajistit za stanovených výjimek efektivní hospodářskou soutěž o předmět plnění veřejné

 
Nahrávám...
Nahrávám...