dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační cyklus (příprava, realizace, ukončení projektu)

1.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4
Dotační cyklus (příprava, realizace, ukončení projektu)

4.1
Projektový management - úvod

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

Ve veřejném i soukromém sektoru je zamýšlena řada investičních akcí, které mají formu systémově skloubených činností a na sebe časově a obsahově navazujících postupů. Navenek tyto systémově, organizačně, časově a personálně skloubené činnosti označujeme pojmem "projekt." Tyto činnosti je nutné skloubit do celku a řídit tak, aby byly dosaženy projektové cíle. Právě to je podstatou projektového managementu. Jeho bližší vysvětlení začneme analýzou základních pojmů.

Definice projektového managementu

Termín "projektový management" označuje způsob řízení, pomocí kterého je možné zabezpečit realizaci požadovaných cílů. Definice projektového managementu vychází z managementu (tj. vedení, řízení), který lze definovat jako proces řízení zabývající se koordinací zdrojů za účelem dosažení stanoveného cíle. Teorie managementu zahrnuje čtyři hlavní manažerské činnosti, a to plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, viz např. V. Němec. Podle tohoto autora je nutné rozlišovat mezi pojmy management projektu a projektový management. První pojem představuje specifickou metodiku plánování, tvorby a realizace projektu. Pokud je ve firmách současně realizováno více projektů, které je nutno koordinovat a řídit, pak řízení jednotlivých projektů a jejich organizování a koordinování je označováno pojmem projektové řízení – projektový management.

Pramen: NĚMEC, V.: Projektový management, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0392-0, str. 23.

Obrázek 1: Projektový management a management projektu.

H. Kerzner, americký ekonom zabývající se problematikou projektového managementu, definuje projektový management jako "souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů".

Podle vymezení PMI (Project Management Institute) je projektový management "aplikace znalostí,

 
Nahrávám...
Nahrávám...