dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotace na vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)

24.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Představení programu POVEZ II

Projekt POVEZ II (dotace přes úřady práce); vyhlášeno 20. 3. 2017, alokace 1 mld. Kč; k 27. 3. 2017 vyčerpáno cca 220 mil. Kč

 - Dotace na odborné vzdělávání a jazyky, potřebná účast min. 80 %, kurz musí trvat min. 40 h (neplatí pro vzdělávání řidičů a odborné technické vzdělávání)

- Dotace 85 % v případě podpory de minimis

- Dotace 50 % až 70 % v případě podpory v rámci blokové výjimky

- Nemůže se školit jednatel, který podepsal pracovní smlouvu na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

- Rychlé vyřízení žádosti, výsledek přibližně do měsíce od podání žádosti na příslušný úřad práce, žádosti možno podat až do podzimu 2020, žádosti se podávají elektronicky nebo osobně, nevyřizují se přes aplikaci MS2014+

- Není strop pro ceny za vzdělávání, posouzení je na úřadě práce, zda jsou ceny místně a čase obvyklé

- Dotace i na refundaci mezd, max. 198 Kč/h včetně odvodů

- Kontrola z úřadu práce může přijít neočekávaně; případné změny školení (např. Počty osob, termíny) je třeba hlásit úřadu práce dopředu

Hodnotící kritéria žádosti:

- Významnost odvětví/podniku v regionu – 20 %

- Nezbytnost vzdělávání zaměstnanců – 30 %

- Zhodnocení prorůstového potenciálu ve vazbě na vzdělávací aktivity – 20 %

- Charakter vzdělávacích aktivit – 30 %

- Zařazení účastníků ve věku 54+ více než 20 % - bonus 10 bodů

- Zařazení OSVČ, mikropodniky – bonus 5 bodů

  

Na co si dát pozor?

-  Při realizaci projektu na vzdělávání je potřeba hlídat si:

-  Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit

-  Naplnění účasti projektu

-  Publicita projektu

Podklady pro podání žádosti

1. IČ, datová schránka (pokud je),

2. číslo bankovního účtu, doklad o zřízení tohoto účtu u peněžního ústavu (např. kopii smlouvy o zřízení účtu nebo potvrzení vystavené bankou),

3. obecný cíl vzdělávací aktivity (proč chcete, abyste Vy jako OSVČ nebo Vaši zaměstnanci absolvovali vzdělávací aktivity)

Úřad práce bude hodnotit, nakolik je dané vzdělávání účelné pro navržené účastníky a jejich odborný rozvoj, nakolik je prokázána konkrétní potřeba jejich vzdělávání a do jaké míry uvedená vzdělávací aktivita naplňuje vizi dalšího profesního rozvoje daných účastníků.

Úřad práce bude hodnotit dále provázanost daného vzdělávání s rozvojem podniku (nové zakázky, rozšíření činnosti apod.) a případný dopad prorůstového potenciálu na zaměstnanost.,

4. typ podpory, o který žádáte – de minimis (dotace 85 %) nebo bloková výjimka v případě vyčerpání de minimis (dotace v rozmezí 50-70 % dle velikosti žadatele), v případě, že jste v minulosti (roky 2015, 2016 a od 1. 1. 2017 čerpali de minimis, je potřeba uvést datum poskytnutí podpory, její výši v Kč a EURO, poskytovatele podpory; a to VČETNĚ PROPOJENÝCH PODNIKŮ),základní registr podpory de minimis:,http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search

5. celkový počet zaměstnanců podniku, z toho ve věku nad 54 let, počet zaměstnanců podniku navržených ke vzdělávacím aktivitám (i potenciálních) viz tabulka níže, z toho ve věku nad 54 let

tabulka:

http://povez.uradprace.cz/?page=requests&action=attachment&id=2,

6. termín realizace vzdělávacích aktivit – od do ; doba hodnocení od odevzdání žádosti cca 2 měsíce.(Dokumenty k výběru dodavatele je nezbytné předložit ÚP ČR v dostatečném předstihu před plánovaným zahájením vzdělávací aktivity, a to v případě zakázky s předpokládanou hodnotou do 2 mil. Kč bez DPH nejméně 10 pracovních dnů před zahájením vzdělávací aktivity, v případě zakázky s předpokládanou hodnotou 2 mil. Kč a více pak minimálně 20 pracovních dnů před předpokládaným zahájením vzdělávací aktivity)

7. typ vzdělávací aktivity (akreditované – doložit akreditaci, neakreditované, jazyková výuka);

 
Nahrávám...
Nahrávám...