dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotace na vzdělávání zaměstnanců podniků: probíhající výzva (4/9/2012)

4.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace na vzdělávání zaměstnanců podniků: probíhající výzva

 

Výzva č. 92 OPLZZ - EDUCA III představuje třetí výzvu, která se soustředí na financování projektů realizovaných soukromými subjekty. Výzva je zahrnuta pod prioritní osu 1. Adaptabilita, oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Hlavním cílem podpory je tedy přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v České republice prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů[1]. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu činí 400 mil. Kč. Žádosti o dotaci je možné podávat od 3. září do 14. listopadu letošního roku.

Projekty podporované v rámci dané výzvy musí být zaměřeny na tzv. specifické vzdělávání. Specifické vzdělávání je definováno jako vzdělávání, jehož obsahem je výuka s přímým vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku. Zároveň poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů[2]. Z definice specifického vzdělávání je tedy zřejmé, že díky jeho výstupům bude mít skupina zaměstnanců značnou výhodu v konkrétním oboru a především v tom kterém podniku. Získané znalosti zároveň bude moci použít právě v konkrétním podniku a omezeně v rámci daného oboru. Za specifické vzdělávání se však nepovažuje např. jazykové vzdělávání, dovednosti na PC a běžně používaný software, tzv. soft skills a další. Tyto aktivity se řadí do vzdělávání obecného a v projektu mohou být zastoupeny také. Podmínkou ovšem je, že částka připadající na financování obecného vzdělávání nesmí přesáhnout 20 % celkového rozpočtu projektu.

 

1.      Žadatel

Je důležité zmínit, že výzva podporuje pouze určité oblasti podnikání – konkrétní podporované subjekty jsou vymezeny pomocí CZ-NACE. Jde o CZ-NACE:

  • Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 Výroba tabákových výrobků),
  • Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu,
  • Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi,
  • Sekce F Stavebnictví,
  • Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, a to jen v kategoriích 45.2 Opravy a držba motorových vozidel, kromě motocyklů a 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství,
  • Sekce H Doprava a skladování, a to jen v kategoriích 52.1 Skladování, 52.24 Manipulace s nákladem,
  • Sekce J Informační a komunikační činnosti, a to jen v kategoriích 62 Činnosti v oblasti informačních technologií,
  • Sekce M Profesní, vědecké a technické činnosti, a to jen v kategoriích 71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, 71.2 Technické zkoušky a analýzy.

Stejně jako u předchozích dvou výzev jsou žadatelé vymezeni i místem podnikání – územím dopadu. Rozumí se jím místo výkonu zaměstnání cílové skupiny, tedy osob, které budou v rámci projektu proškoleny pomocí specifického vzdělávání. Relevantním územím

 
Nahrávám...
Nahrávám...