dnes je 6.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotace na odstranění černých skládek

4.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.48
Dotace na odstranění černých skládek

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Státní fond životního prostředí vyhlašuje výzvu č. 11/2021 na získání dotace na odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené "černé skládky". Odstranění nezákonně soustředěného odpadu, zajištění správného nakládání s odpadem.

Míra podpory:

  • - až 80 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně 500 000 Kč,
  • - pro výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč,
  • - minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč,
  • - maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč,
  • - maximální míra podpory na jeden projekt je 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - obce s rozšířenou působností.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity a způsobilé výdaje této výzvy patří:

  • - cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené "černé skládky", a to včetně zajištění správného nakládání s
 
Nahrávám...
Nahrávám...