dnes je 3.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Doporučení MPO, MMR a ÚOHS ke kontraktaci elektřiny a plynu pro rok 2023 pro veřejné zadavatele

21.11.2022, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravili soubor doporučení pro kraje, obce a jejich podřízené organizace, kterým se dlouhodobě nedaří poptat dodávky energií na příští rok. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela tento manuál rozeslal starostům a starostkám z více než 6 tisíc obcí po celé České republice a také hejtmanům a hejtmankám z krajů.

Zadavateli skončí stávající smlouva k 31.12.2022 a dosud nepodnikl žádné kroky k uzavření smlouvy podle ZZVZ

Zadavatel použije standardní proces zadávání. Pro nákup energií lze využít

  • nákup prostřednictvím komoditních burz, který zákon výslovně umožňuje, jde o formalizovaný postup v jednacím řízení bez uveřejnění,
  • otevřené řízení, kde je možno pro hodnocení využít elektronickou aukci,
  • jakýkoli jiný standardní postup v zadávacím řízení podle zákona.

Doporučení

A. Doporučujeme v současné chvíli řešit pouze zajištění dodávek na rok 2023 a neuzavírat smlouvy na rok 2024 či delší období.

Doporučujeme řešit pouze období, po které je cena elektřiny a plynu zastropována nařízením vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Pokud by zadavatel vysoutěžil fixní cenu i na další roky, pak hrozí (pokud by si to neošetřil prostřednictvím výhrady pro případ poklesu ceny na trhu), že bude platit cenu vyšší i v případě, kdy cena tržní bude již nižší. Lze případně také doporučit možnost stanovit ve smlouvě možnost výpovědi smlouvy ze strany zadavatele s krátkou výpovědní lhůtou.

B. Doporučujeme všem subjektům, aby si pro rok 2023 vysoutěžili dodavatele s cenou na principu SPOT + X.

Parametr X představuje přirážku kryjící náklady obchodníka a marži.

V případě ceny energií odvozených na principu SPOT + X je dodavatel povinen účtovat v roce 2023 maximálně cenu za zúčtovací období ve výši zastropované ceny, tedy 5 000 Kč/MWh bez DPH pro elektřinu a 2 500 Kč/MWh bez DPH pro plyn. Mechanismus je pro zákazníky výhodný tím, že jim umožnuje docílit i nižší ceny za zúčtovací období, než je stanovený cenový strop, pokud dojde v průběhu roku 2023 k poklesu cen elektřiny a plynu.

Zároveň je mechanismus SPOT+X výhodný pro stát z pohledu nákladů na zastropování a jejich kompenzování obchodníkům.

Dodavatelé jsou na tento způsob kontraktace připraveni, je to jejich standardní produkt.

Zadavateli skončí stávající smlouva k 31.12.2022 a již podnikl kroky k uzavření smlouvy podle ZZVZ

Nová smlouva nebyla uzavřena z důvodu nepodání žádné nabídky, v takovém případě lze použít jednací řízení bez uveřejnění dle podmínek stanovených v § 63 a násl. ZZVZ.

Nová smlouva nebyla uzavřena z důvodu nečinnosti nebo pozdního zahájení zadávacího řízení. Zadavatel pak na nezbytně nutnou dobu může uzavřít smlouvu v odpovídajícím režimu, tedy jako veřejnou zakázku malého rozsahu (předpokládanou hodnotu je však zadavatel povinen stanovit s ohledem na § 19 ZZVZ, neboť jde o veřejnou zakázku pravidelné povahy), nebo v jednacím řízení bez uveřejnění. Zadavatel takové smlouvy uzavře na nezbytnou dobu. Přestože jde v případě jednacího řízení bez uveřejnění o řešení naléhavé situace, může být sporné, zda se do naléhavé

 
Nahrávám...
Nahrávám...