dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Cyklus projektového managementu

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3
Cyklus projektového managementu

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

Všechny projekty se vyznačují společnými základními postupy a životním cyklem (project life cycle), který zahrnuje několik fází (analogie s rozpočtovým procesem – příprava a tvorba rozpočtu, schvalování rozpočtu, plnění rozpočtu, následná kontrola). Každý projekt se vlastně skládá z jednotlivých částí, které představují logický sled fází a úseků projektu. Projekt je časově omezen - počátkem je specifikace problému, který má projekt odstranit a je ukončen rozpuštěním projekčního týmu.

Fáze životního cyklu projektu ukazuje následující obrázek.

Pramen: PMBOK® 2000. [PDF manuál]. Materiál PMI ( www.pmi.org ), 2000.

Obr. č. 1: Fáze životního cyklu projektu

Různí autoři rozdělují projekty do různých fází, přičemž každý z autorů volí vlastní přístup. Zjednodušeně je možno říci, že fáze životního cyklu projektu definují:

  • jaký typ práce má být vykonán v příslušném stupni rozvoje projektu,

  • jaké konkrétní výstupy jsou v jednotlivých fázích generovány, jak jsou ověřovány a hodnoceny,

  • kdo se zapojuje do aktivit projektu v jednotlivých úsecích.

V životním cyklu projektu dochází ke změně řady charakteristik:

  • čerpání zdrojů je v jednotlivých fázích životního cyklu různé,

  • mění se tzv. "odolnost" vůči případným změnám,

  • tím, že dochází k postupné eliminaci rizik z důvodu neurčitosti, se mění se citlivost na ně.

Kerzner uvádí následujících pět fází projektu:

  1. Koncepce - představuje definici problému, který má být řešen a
 
Nahrávám...
Nahrávám...