dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů

3.6.2024, Zdroj: justice.cz (justice.cz)

Do 1. 7. 2024 (30. 6. připadá v letošním roce na neděli) mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2023, jehož předmětem je oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích.

Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal žádné příjmy, ani neměl závazky, na něž dopadá oznamovací povinnost.

Průběžné oznámení je třeba učinit elektronicky prostřednictvím Centrálního registru oznámení nebo datovou zprávou na ID datové schránky: kq4aawz.

Za nedodržení lhůty lze uložit veřejnému funkcionáři pokutu ve výši od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

Do 1. 7. 2024 (30. 6. připadá v letošním roce na neděli) mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2023. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2023, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2023, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2023. Pokud veřejný funkcionář v kalendářním roce 2023 ukončil výkon funkce a došlo-li ze strany příslušného orgánu dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů k řádnému zápisu ukončení výkonu funkce, pak toto průběžné oznámení nepodává; namísto průběžného oznámení podává výstupní oznámení, a to za období od 1. 1. 2023, popř. od data zahájení výkonu funkce (došlo-li k zahájení výkonu funkce po 1. 1. 2023) do dne ukončení výkonu funkce.

Předmětem průběžného oznámení je oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích. Oznamují se vykonávané činnosti, majetek a příjmy nabyté ve výše uvedeném období a závazky podle stavu ke dni 31. 12. 2023.

Registr veřejnému funkcionáři nabídne a zobrazí druh oznámení, které má aktuálně podat, a to za předpokladu, že učinil všechna

 
Nahrávám...
Nahrávám...