dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (30/10/2014)

29.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Regionální operační program Moravskoslezsko

Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/aktualni-vyzvy

 • Dílčí programy
  • Infrastruktura rezidenčních, terénních a ambulantních služeb a chráněné dílny
   • Zaměření dotačního titulu:Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, atd.), vyjma domovů pro seniory a hospiců. Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (azylové domy, domy na půl cesty, atd.). Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení dalších služeb sociální péče a prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů. Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení sociálně - právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb. v platném znění (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Transformaci pobytových zařízení na koedukovaná zařízení komunitního typu1 (vyjma transformace domovů pro seniory).
   • Příjemci podpory:Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené; obce a organizace zřízené a založené obcemi; nestátní neziskové organizace; organizace zřízené státem; podnikatelské subjekty.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 12. 2014.
  • Doprovodná infrastruktura pro kolejové napojení a bezpečnost letiště
   • Zaměření dotačního titulu:Doprovodná infrastruktura pro kolejové napojení a bezpečnost letiště. Aktivity na zvýšení bezpečnosti letiště a ochranu civilního letectví před protiprávními činy. Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu 2 mil. Kč.
   • Příjemci podpory:Moravskoslezský kraj. Letiště Ostrava, a.s.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 12. 2014.
  • Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení
   • Zaměření dotačního titulu:Rozvoj integrovaného záchranného systému a systému krizového řízení včetně technického a komunikačního zabezpečení – pořízení a modernizace technického vybavení výjezdových center
   • Příjemci podpory:Moravskoslezský kraj. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (ostatní státní organizace).
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 11. 11. 2014.

Regionální operační program Střední Čechy

Zdroje informací: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

 • Dílčí programy
  • Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Budování nových turistických stezek. Budování nových cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch. Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu. Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci.
 
Nahrávám...
Nahrávám...