dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (16/10/2018)

16.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 • Zdroje informací: http://www.irop.mmr.cz/
 • Dílčí programy
  • Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – výzva č. 86
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace určená na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí). Výzva je zaměřená na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
   • Forma a výše podpory: minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 99 000 000 Kč.
    • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
    • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.
   • Příjemci podpory: školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
   • Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 9. 2022
   • Katalogové informace

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Integrovaný regionální operační program (IROP)

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II – výzva č. 87
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin.
   • Příjemci podpory: Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
   • Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 31. 10. 2018
   • Katalogové informace

    Oblast: Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Integrovaný regionální operační program (IROP)

  • Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. - SC 2.1 – výzva č. 82
   • Zaměření dotačního titulu: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.
   • Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 11. 2018
   • Katalogové informace

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Integrovaný regionální operační program (IROP)

  • Energetické úspory v bytových domech III – výzva č. 78
   • Zaměření dotačního titulu: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení.
   • Příjemci podpory: Obyvatelé bytových domů, majitelé bytových domů, obyvatelé obcí a měst. Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.
   • Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 11. 2019
   • Katalogové informace

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Integrovaný regionální operační program (IROP)

  • Deinstitucionalizace psychiatrické péče II. SC 2.3 – výzva č. 75
   • Zaměření dotačního titulu: Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.
   • Příjemci podpory: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi,
 
Nahrávám...
Nahrávám...