dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (11/08/2014)

11.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Regionální operační program Moravskoslezsko

Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/aktualni-vyzvy

 • Dílčí programy
  • Zaměření dotačního titulu: Rozvoj jednotného vizuální stylu. Zabezpečení jednotné prezentace značky kraje v rámci všech komunikačních aktivit – a to jak kraje, tak institucí, které užívají značku kraje ve svých aktivitách. Rozvoj obrazového konceptu značky kraje a jeho průběžná aktualizace.Integrovaná marketingová strategie - web a e-marketing: provoz a rozvoj webového portálu, integrace roztříštěných aktivit v oblasti e-marketingu, jazykové mutace - Public Relations a externí komunikace: zpracování strategie a její implementace. Budování image institucí regionu. Propagace kraje v ČR i zahraničních cílových destinacích (tvorba, distribuce a prezentace propagačních materiálů). Podpora vzniku a rozvoj Touch Point. Pořádání odborných seminářů a konferencí na téma cestovního ruchu, účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu. Vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty turistického regionu. Marketingové analýzy a měření.
  • Marketing regionu
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 19. 9. 2014.

Regionální operační program Severozápad

 • Zdroje informací: http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2
 • Dílčí programy
  • Integrovaný plán rozvoje města Děčín
   • Zaměření dotačního titulu:Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek. Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech. Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod. Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM. Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst. Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů. Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel.
   • Příjemci podpory: Město Děčín. Jiní příjemci (příjemci dílčích projektů) než město Děčín musí doložit souhlas města Děčín s realizací projektu v rámci IPRM. Příjemci dílčích projektů mohou být města a obce, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované městem Děčín nebo krajem, dobrovolné svazky obcí (členem musí být město nad 50 tis. obyvatel), školy a školská zařízení.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 24. 11. 2014.
  • Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem
   • Zaměření dotačního titulu:Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek. Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech. Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod. Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM. Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst. Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů. Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel.
   • Příjemci podpory: Město Ústí nad Labem. Jiní příjemci (příjemci dílčích projektů) než město Ústí nad Labem musí doložit souhlas města Ústí nad Labem s realizací projektu v rámci IPRM. Příjemci dílčích projektů mohou být města a obce, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované městem Ústí nad Labem nebo krajem, dobrovolné svazky obcí (členem musí být město nad 50 tis. obyvatel), školy a školská zařízení.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 24. 11. 2014.
  • Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary
   • Zaměření dotačního titulu:Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek. Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech. Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod. Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM. Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst. Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů. Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel.
   • Příjemci podpory: Město Karlovy Vary. Jiní příjemci (příjemci dílčích projektů) než město Karlovy Vary musí doložit souhlas města Karlovy Vary s realizací projektu v rámci IPRM. Příjemci dílčích projektů mohou být města a obce, nestátní neziskové
 
Nahrávám...
Nahrávám...