dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (11/04/2019)

10.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/
 • Dílčí programy:
  • Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Výzva se dále zaměřuje na profesionalizaci veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.
    • Finanční alokace výzvy (podpora):
     • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK,
     • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli níže uvedené organizace z celého území ČR vyjma území hl. m. Prahy: 
    • Obce,
    • Kraje,
    • Asociace a sdružení obcí a krajů,
    • Dobrovolné svazky obcí.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 21. 6. 2019 16:00.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, veřejná správa

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), číslo výzvy: 92

  • Podpora sociálního podnikání v Praze
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem dotace je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem dotace je podpořit vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik, environmentální sociální podnik.
    • Finanční alokace výzvy (podpora)
     • Minimální výše celkových způsobilých výdajůprojektu: 400 000 Kč.
     • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.

     Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

     • Evropský fond pro regionální rozvoj – 50 %.
     • Státní rozpočet – 0 %.
     • Žadatel: 50 % způsobilých výdajů, příjemce hradí celou národní část spolufinancování z vlastních prostředků.
    • Příjemci podpory:
     • Osoby samostatně výdělečně činné.
     • Obchodní korporace.
     • Nestátní neziskové organizace.
     • Církve.
     • Církevní organizace.
     • Sociální podniky.
    • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  6. 2019, 12:00 hodin.
    • Katalogové informace:

     Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

     Kraj: Hlavní město Praha

     Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

     Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), výzva č. 105

  • Zvýšení zaměstnanosti – specifická výzva na vybrané cílové skupiny
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem dotace je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.
    • Finanční alokace výzvy (podpora)

     • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK,
     • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
   • Příjemci podpory:
    • Vzdělávací a poradenské instituce: právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, o fyzické osoby,
    • Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data vyhlášení výzvy,
    • Obce dle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích,
    • Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích,
    • Kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 05. 2019, 12:00 hodin.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost, Lidské zdroje

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), výzva č. 90

  • Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Výzva se také zaměřuje na profesionalizaci veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.
    • Finanční alokace výzvy (podpora)
     • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK,
     • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK.
   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli níže uvedené organizace z území hl. m. Prahy:
    • Obce,
    • Kraje
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 21. 6. 2019, 16:00 hodin.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, veřejná správa

    Kraj: Hlavní město Praha

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), výzva č. 119

  • Podnikové vzdělávání zaměstnanců II.
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.
    • Finanční alokace výzvy (podpora)
     • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK,
     • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
   • Příjemci podpory:
    • Obchodní korporace – obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení; b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost.
    • Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
 
Nahrávám...
Nahrávám...