dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (08/01/2019)

8.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 • Zdroje informací: http://www.irop.mmr.cz/
 • Dílčí programy
  • Výzva MAS Krajina srdce - modernizace vybavení a rekonstrukce škol
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na modernizaci stávajících odborných učeben, budování zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí (technických a řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích 

    Forma a výše podpory:

    Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

    • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
    • Státní rozpočet – 0 %.
    • Minimální výše celkových způsobilých výdajůprojektu 400 000 Kč.
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 000 000 Kč.
   • Příjemci podpory: Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 12. 2018, 14:00 do 20. 2. 2019, 14:00.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Vzdělávání, Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Středočeský, Jihočeský

    Poskytovatel dotace: EU, MMR

    Programy: Integrovaný regionální operační program (IROP)

  • MAS Světovina – sociální bydlení
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na pořízení, výstavbu či rekonstrukci bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.

    Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

    • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
    • Státní rozpočet – 0 %.
    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu  6 842 100 Kč.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace, obce, církve, církevní organizace.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 2. 2019, 12:00.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Západočeský

    Poskytovatel dotace: EU, MMR

    Programy: Integrovaný regionální operační program (IROP)


  • MAS Jemnicko – technika IZS
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace přispívá k posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům – sucho.

    Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

    • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
    • Státní rozpočet – 0 %.
    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
   • Příjemci podpory: Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).
   • Termín: Datum podání žádostí o podporu od 21. 12. 2018 do 18. 02. 2019, 23:59:00.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Vysočina, Jihočeský, Jihomoravský

    Poskytovatel dotace: EU, MMR

    Programy: Integrovaný regionální operační program (IROP)

  • Infrastruktura středních škol – 39. výzva IPRÚ Karlovy Vary
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace přispívá ke zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

    Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu pro projekt:

    • kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace - Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %, státní rozpočet: 5 %,
    • právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku - Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 % - státní rozpočet: 5 %,
    • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství - Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 % - státní rozpočet: 10 %,
    • ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích - Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %.
   • Příjemci podpory: Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 04. 2019, 24:00.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, vzdělávání

    Kraj: Karlovarský

    Poskytovatel dotace: EU, MMR

    Programy: 39. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.4-Infrastruktura středních škol II.

Operační program Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách (OPPIK)

 • Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/
 • Dílčí programy
  • Technologie – výzva IX.
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem programu Technologie je formou
 
Nahrávám...
Nahrávám...