dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (06/10/2014)

6.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Regionální operační program Doprava

Zdroje informací: http://www.opd.cz/cz/plavidla

 • Dílčí programy
  • Podpora modernizace říčních plavidel
   • Zaměření dotačního titulu:Podprogram 1 – Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek(nízkoemisní pohonné jednotky a přímo související návazné prvky, pomocné agregáty) s předpokládaným finančním objemem podpory ve výši 10 000 000 Kč. Podprogram 2 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality (pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru, zvýšení jícnů, přepravní rámy na osobní automobily) s předpokládaným finančním objemem podpory ve výši 10 000 000 Kč. Podprogram 3 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy (dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením, výměna obšívek, zhotovení ocelových podlah nákladových prostorů, vybavení radarovým zařízením, vybavení autopilotem) s předpokládaným finančním objem podpory ve výši 10 000 000 Kč.
   • Příjemci podpory:Vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky bez ohledu na státní příslušnost provozovatele.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2014.

Operační program Praha - Adaptabilita

Zdroje informací: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy/1217_vyhlaseni-7.-vyzvy-oppa-k-predkladani-projektovych-zadosti.html

 • Dílčí programy
  • Začleňování znevýhodněných osob na trh práce
   • Zaměření dotačního titulu:Podpora znevýhodněných osob na trhu práce při hledání a udržení práce, trénink pracovních dovedností, tj. např. job kluby, podporované zaměstnávání, tréninková pracovní místa v kavárně, dílně, obchodu, aj.; vzdělávání znevýhodněných osob s cílem integrovat a udržet tyto osoby na trhu práce; rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života, tj. např. doplnění dovedností osob v předdůchodovém věku; nezbytné doprovodné aktivity sledující a zajišťující cíle projektu. Tréninková pracovní místa musí být poskytována pouze na pracovištích (kavárna, dílna, obchod aj.) poskytujících tréninkové zaměstnání znevýhodněným osobám již před začátkem realizace projektu. Aktivity, do nichž budou přímo zapojeny znevýhodněné osoby, musí být realizovány minimálně po dobu 8 měsíců realizace projektu.
   • Příjemci podpory:Nestátní neziskové organizace, veřejné instituce podnikatelské subjekty pouze pokud patří mezi mikropodniky, malé a střední podniky.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 9. 10. 2014.
  • Podpora souladu pracovního a soukromého života
   • Zaměření dotačního titulu:Vzdělávání a podpůrné aktivity pro rodiče na/po
 
Nahrávám...
Nahrávám...