dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (06/02/2019)

6.2.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/
 • Dílčí programy
  • Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva nabízí možnost provozování mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně (do dne čtvrtých narozenin), s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních.
    • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 200 000 000 CZK,
    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 960 000 CZK.
   • Příjemci podpory:
    • obce,
    • příspěvkové organizace obce,
    • nestátní neziskové organizace.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 2019
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost, Vzdělávání

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), číslo výzvy: 069

  • Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva nabízí možnost provozování mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně (do dne čtvrtých narozenin), s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních. Specifickým cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a zvýšit podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 24 000 000 CZK.
    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK,
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 960 000 CZK.
   • Příjemci podpory:

    Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

    • obce,
    • příspěvkové organizace obce,
    • nestátní neziskové organizace.
   •  Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 2019
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost, Vzdělávání

    Kraj: Praha

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), číslo výzvy: 070

  • Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora opatření vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně platové diskriminace, a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů. Specifickým cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a zvýšit podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 240 000 000 CZK.
    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK,
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
   • Příjemci podpory:
    • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace,
    • dobrovolné svazky obcí,
    • obchodní korporace,
    • OSVČ,
    • státní podnik,
    • nestátní neziskové organizace,
    • profesní a podnikatelská sdružení,
    • poradenské a vzdělávací instituce,
    • veřejné výzkumné instituce,
    • kraje, obce a jimi zřizované organizace,
    • vysoké školy,
    • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost, Vzdělávání

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), číslo výzvy: 081

  • Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II.
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. Specifickým cílem výzvy je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 800 000 000 CZK.
    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK,
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 000 CZK.
   • Příjemci podpory:

    Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

    • Profesní a podnikatelská sdružení,
    • Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací (NNO),
    • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností dle § 15a odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 4. 2019
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost, Vzdělávání

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), číslo výzvy: 110

Dotační tituly Ministerstva kultury (MKCR)

 • Zdroje informací: https://www.mkcr.cz
 • Dílčí programy
  • Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
   • Zaměření dotačního titulu:

    Výzva je zaměřena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

    Specifika a omezení:

    Finanční prostředky budou rozděleny jednotlivým obcím s rozšířenou působností na základě finančních kvót stanovených Ministerstvem kultury podle počtu

 
Nahrávám...
Nahrávám...