dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (02/11/2018)

2.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Programy Ministerstva školství a mládeže

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz
 • Dílčí programy
  • Sportování bez bariér – sportovní reprezentace ZPS (zdravotně postižených sportovců)
   • Zaměření dotačního titulu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců. 

Výzva je zaměřena na zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů a juniorů zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“). Jedná se zejména o Paralympijské hry (dále jen „PH“), Deaflympijské hry (dále jen „DH“), Global Games (dále jen „GG“), mistrovství světa (dále jen „MS“), mistrovství Evropy (dále jen „ME“), světové poháry (dále jen „SP“) a evropské poháry (dále jen „EP“), světové a evropské ligy a obdobné soutěže pod patronací Mezinárodního paralympijského výboru (dále jen „MPV“) a dalších mezinárodních autorit jak pro jednotlivé druhy zdravotního postižení, tak pro specifické druhy sportů s podporou ZPS.

   • Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky: 
    1. žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
    2. hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu pro ZPS nebo činnost pro specifický druh sportu s podporou ZPS;
    3. žadatelem může být sportovní svaz nebo sportovní asociace s celostátní působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu určený pro ZPS, nebo sportovní svaz s celostátní působností pro specifický druh sportu, v jehož Návrh pro PV č. j.: MSMT-23174/2018-1 III. 3 působnosti je také inkluze ZPS v daném sportu, tedy svaz, který v daném druhu sportu podporuje sport ZPS;
    4. ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu (2) dvou let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b), a to v rozsahu působnosti dle písm. c); e) žadatel je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se považuje žadatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku, nebo trestný čin související s činností v oblasti sportu, nebo se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen;
    5. žadatel je bezdlužnou osobou: - u orgánů Finanční správy České republiky, - u orgánů Celní správy České republiky
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 11. 2018.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Sport, volný čas

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: MŠMT

    Programy: VÝZVY SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR ZPS

   • Podpora materiálně technické základny sportu
    • Zaměření dotačního titulu: MŠMT vyhlašuje Výzvu V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou  pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města

  Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového. Preferovány budou projekty zaměřené na obnovu a výstavbu městských sportovních hal a stadionů.

  MŠMT se zaměřuje na výše uvedenou podporu:

  - rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb).

  - novostavby

    • Příjemci podpory: Územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) nad 10 tis. obyvatel 1 – obec, městská část, obvod statutárního města
    • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 2018.
    • Katalogové informace:

     Oblast: Sport, volný čas

     Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

     Poskytovatel dotace: MŠMT

     Programy: Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 

   • Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče
    • Zaměření dotačního titulu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče. Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů státních příspěvkových organizací zřízených MŠMT vykonávající činnost školy/školského zařízení, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů. 

     Prostřednictvím výzvy budou realizována následující opatření:

     • odstranění potenciálních „havarijních stavů“ ohrožující zdraví a život osob,
     • odstranění důsledků zastarávání technického stavu objektů,
     • energeticko-úsporná opatření,
     • nezbytná obnova a pořízení interiérového, strojního a
   
  Nahrávám...
  Nahrávám...