dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

8/2013 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013

č. 8/2013 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 7. ledna 2013
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 5. ledna 2013
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 266/2012 Sb., č. 270/2012 Sb., č. 280/2012 Sb., č. 292/2012 Sb., č. 293/2012 Sb. a č. 320/2012 Sb. se dne 5. ledna 2013 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dodatečné a nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky:
 
1. dodatečných voleb
 
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
1
 
b)
celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:
62
 
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
26
 
d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
6
 
 
v tom podle volebních stran:
 
 
 
   90Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
6
 
e)
seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
 
 
 
   - seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
 
 
 
 
 
 
 
nevyskytlo se,
 
 
 
 
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...