dnes je 18.6.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

6. výzva MAS Jihozápad-IROP - Předškolní vzdělávání

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.30
6. výzva MAS Jihozápad-IROP - Předškolní vzdělávání

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Tento dotační titul je zaměřen na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Forma a výše podpory:

  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 842 000 Kč.

Příjemci podpory

Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS Jihozápad vymezené ve schválené strategii CLLD. Určeno pro MŠ (včetně firemních), dětské skupiny, služby péče o děti do 3 let věku v denním režimu a služby péče o dítě nad tři roky věku v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní