dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění účinném k 1.7.2013, platné do 31.12.2013

č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění účinném k 1.7.2013, platné do 31.12.2013
ZÁKON
ze dne 5. listopadu 1991
OBCHODNÍ ZÁKONÍK
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
264/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění § 60 odst. 1, § 297 odst. 2, § 483 odst. 3, § 493 odst. 1, § 546 odst. 1 a § 565
591/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění § 37, § 67, § 124, § 155, § 187, § 217, § 261, § 700 a § 762
286/1993 Sb.
(k 29.11.1993)
vkládá v § 68 odst. 6 nové písm. f)
156/1994 Sb.
(k 29.7.1994)
mění § 27 a § 762
84/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění § 261 odst. 4, § 263 a § 299 odst. 2; ruší § 297 a § 298
94/1996 Sb.
(k 1.6.1996)
mění § 68
142/1996 Sb.
(k 30.5.1996)
vkládají nové §§ 183a až 183d a §§ 186a až 186d
142/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, celkem 119 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení - dosud neuvedeno
77/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
ruší v § 761 odst. 3
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
mění § 66a, § 66b, § 183b, § 183c, § 183d, § 186 a § 771
165/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
v § 59 vkládá nový odst. 7
356/1999 Sb.
(k 1.3.2000)
mění § 28 odst. 3
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění § 299 odst. 2
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 339 odst. 2
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 88, § 102, § 148, § 231, § 254
105/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
vkládá nový § 31a; mění v § 68 odst. 2 a 4
367/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
ruší oddíl I v části třetí hlavy I dílu VI
370/2000 Sb.
(k 25.10.2000)
mění § 31a odst. 3
370/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, celkem ke všem datům 401 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
370/2000 Sb.
(k 1.2.2001)
vkládá v § 21 odst. 5
370/2000 Sb.
(k 1.5.2004)
dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost nabývá účinnosti ustanovení § 27a odst. 4 a § 28 odst. 4
ÚZ 63/2001 Sb.
 
 
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 28 odst. 6 a § 183b odst. 3 písm. a)
239/2001 Sb.
(k 1.9.2001)
mění § 183b odst. 3 písm. a)
353/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 36, § 37, § 38, § 39 a § 40
501/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění, celkem 194 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
15/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
mění § 66, § 220l a § 220w
125/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 263 odst. 1, nové znění dílu XXIII a XXIV v části třetí hlavě II
126/2002 Sb.
(k 1.5.2002)
v § 196 vkládá nový odst. 3
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší v § 54 odst. 3 a celý § 55; mění § 220a odst. 11
308/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění, § 31a, § 64, § 92c, § 161d, § 171, § 174, § 183, § 183b, § 183e, § 187, § 201, § 204b, § 205, § 216c, § 220d, § 220p, § 220a, 220h, 220i a § 220z (správně 200y)
308/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 183d odst. 1 a 2 - nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
mění - dosud neuvedeno
312/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 66, § 220l odst. 1 a § 220w odst. 1
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 1.4.2003)
nepřímo ruší novelizační ustanovení provedené zák. č. 501/2001 Sb.
nález ÚS
87/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
ruší v § 183b odst. 3 písm. a)
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
mění celkem 191 novelizačních bodů (zachovává znění platné k 31.3.2003); nová přechodná ustanovení
437/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší § 35 až 38; mění § 39, § 190c a § 253
85/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 2 odst. 2 písm. d) ruší slovo „fyzická”
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 72 novelizačních bodů
360/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
vkládá v § 24 nový odst. 4
360/2004 Sb.
(k 8.10.2004)
mění § 56 odst.
484/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
mění § 450 odst. 1
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 75a odst. 2
554/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění, celkem 50 novelizačních bodů
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
mění § 66 odst. 8 a 9
216/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
vkládá nové § 183i, § 183k, § 183l, § 183m a § 183n
216/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
ruší § 3; mění v části první hlavy III a IV a dále § 56 odst. 3, § 68 odst. 1, § 69 odst. 7, § 69a odst. 4, § 69b odst. 2, § 69d odst. 1, § 71 odst. 2, § 100 odst. 1, § 112 odst. 2; vkládá nový § 183j
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění, 13 novelizačních bodů, též v části třetí hlavě I dílu VI vkládá nový oddíl 6
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 180 odst. 4 a § 220b odst. 3 nahrazuje slova
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění, celkem 35 novelizačních bodů
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění, celkem 11 novelizačních bodů
79/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
81/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
v § 184 odst. 4 větě třetí vkládá slova
308/2006 Sb.
(k 18.8.2006)
mění § 238 odst. 1 a 2, § 255 a § 256
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
vkládá § 28a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění, celkem 35 novelizačních bodů
344/2007 Sb.
(k 1.3.2008)
mění, celkem 59 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
36/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění § 50a odst.2 písm. a) a c)
104/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 183a, § 183i, § 183j, § 183m, § 183n, § 186a, § 186c, § 213b, § 213c, § 220m; ruší § 183b, 183c, 183e, 183f, 183g a 183h; nová přechodná ustanovení
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění, celkem 35 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 34 odst. 2 a § 37 odst. 1
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 59 odst. 2 a 7, § 161b odst. 1 písm. c), § 186 odst. 3, § 186a odst. 1, 2 a 7, § 187 odst. 1 písm. h), § 196a odst. 4, § 261 odst. 3 písm. c), § 652 odst. 3 písm. b);
ruší v § 164 odst. 4
215/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění, celkem 32 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
217/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 38l odst.4 písm. b) a § 72
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 13a odst. 1 a § 35 písm. e)
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 178 odst. 9 a § 184 odst. 4
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 339, § 708, § 715 odst. 4, § 715a odst. 1, 2 a 4, § 716
420/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění § 126, § 156 odst. 7, § 156b, § 178 odst. 10, § 180, § 181, § 182 odst. 1 písm. a), § 183a, § 183n odst. 4, § 184, § 185, § 186c odst. 2; vkládá nový § 184a
152/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 43 odst. 2, § 44 odst. 1, § 45 odst. 1, § 46 a § 55
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá § 75c; mění § 161b, § 161g, § 261 odst. 3 písm. h); ruší v části třetí hlavě první dílu šestém oddíl šestý (finanční zajištění)
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 21 odst. 5
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění celkem 20 novelizačních bodů
351/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 59 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 26, § 38b odst. 2, § 38i, § 38k, § 68 odst. 2 a odst. 3 písm. e), § 131 odst. 3, § 132 odst. 1, § 155 odst. 1, § 162 odst. 1, § 190 odst. 1, § 239 odst. 6
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 37
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 66b odst. 3 písm. e)
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 75a odst. 2
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
vkládá nový § 404a; mění § 406 a § 408
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 38i odst. 1 písm. o), § 61 odst. 2, § 88 odst. 1 písm. f), § 102, § 148, § 231, § 679 odst. 1 písm. f); nové přechodné ustanovení
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 66 odst. 8 a 9
134/2013 Sb.
(k 30.6.2013)
mění § 36 písm. d), § 155 odst. 2, § 156, § 173 odst. 1 písm. d), § 178 odst. 8; vkládá nový § 177a; nové přechodné ustanovení
179/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 38b, § 263 odst. 1, § 340, § 369 odst. 1; vkládá nové § 340a, § 343a a § 343b; ruší § 369a; nové přechodné ustanovení
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Díl I
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah působnosti
(1)  Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) .
(2)  Právní vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad, na kterých spočívá tento zákon.
§ 2
Podnikání
(1)  Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
(2)  Podnikatelem podle tohoto zákona je:
a)  osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b)  osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c)  osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
d)  osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
(3)  Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, který je fyzickou osobou, je povinen zapisovat do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence své skutečné místo podnikání. Podnikatel je povinen mít k zapsaným prostorám právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jeho místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku (§ 7) se rozumí adresa jejího umístění.
§ 3
(zrušen zák. č. 216/2005 Sb. k 1.7.2005)
§ 3a
Neoprávněné podnikání
(1)  Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání; tím není dotčen § 49a občanského zákoníku.
(2)  Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou; tím není dotčena jejich odpovědnost podle zvláštních právních předpisů.
§ 4
Ustanoveními tohoto zákona se řídí i vztahy jiných osob než podnikatelů, stanoví-li to tento zákon nebo zvláštní zákon.
Díl II
Podnik a obchodní jmění
§ 5
(1)  Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.
(2)  Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.
§ 6
(1)  Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je
 
Nahrávám...
Nahrávám...