dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

4/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury

č. 4/2017 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2016 bylo v Kyjevě podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury.
Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu.
České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Ujednání
mezi Ministerstvem kultury České republiky
a Ministerstvem kultury Ukrajiny
o spolupráci v oblasti kultury
Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Ukrajiny (dále jen „Strany”),
vedeny úmyslem dalšího rozvoje přátelských vztahů mezi oběma zeměmi a národy,
uznávajíce Ukrajinu jako evropskou zemi, která je schopna sdílet evropské hodnoty,
přesvědčeny, že výměna a spolupráce v oblasti kultury vyústí v rozšíření znalostí a zlepšení vzájemného porozumění obyvatel České republiky a Ukrajiny,
se dohodly na následujícím:

  
Článek 1
Strany budou podporovat přímou spolupráci ve všech oblastech kultury a umění v České republice a na Ukrajině, a zejména budou podporovat:
- účast umělců na festivalech a jiných kulturních událostech v obou zemích;
- výměnu a spolupráci v oblasti výstav;
- účast specialistů v oblastech kultury a umění na sympoziích, konferencích, seminářích a jiných kulturních událostech;
- výměnu zkušeností v oblasti kulturního dědictví, zejména ochrany, uchovávání a restaurování památek;
- výměnu zkušeností v oblasti digitalizace knihoven a muzejních sbírek;
- spolupráci mezi knihovnami, muzei a galeriemi obou zemí, výměnu expertů z oblasti literatury, muzeí a galerií;
- výměnu zkušeností o stanovování vědeckého obsahu v muzeologii, uchovávání a podpoře muzejních sbírek;
- jiné formy spolupráce, která posílí spolupráci v oblasti kultury mezi státy obou Stran.

  
Článek 2
Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi kulturními a uměleckými institucemi České republiky a Ukrajiny: divadly, muzei, galeriemi, knihovnami a také mezi institucemi zodpovědnými za ochranu a uchovávání kulturního dědictví.
Tato spolupráce bude realizována na základě separátních a přímých dohod mezi kulturními a uměleckými institucemi států obou Stran.
  
Článek 3
Strany budou, v rámci svých možností, podporovat účast svých umělců a prezentaci filmů na mezinárodních filmových festivalech, pořádaných na území druhé Strany, v souladu s podmínkami těchto festivalů.
Strany budou podporovat přímou spolupráci kulturních institucí v oblasti kinematografie.
Strany budou podporovat spolupráci národních filmových archivů při výměně zkušeností v oblasti digitalizace kinematografického a audiovizuálního dědictví.
  
Článek 4
Strany budou podporovat spolupráci v oblasti výměny dobrých praktik v rámci evropských fondů, účast na programech a projektech EU, zejména v programu EU „Kreativní Evropa”; a budou také podporovat účast umělců
 
Nahrávám...
Nahrávám...