dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

6/2016 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu

č. 6/2016 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. října 2015 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu.
Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dnem podpisu.
České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

  
UJEDNÁNÍ
MEZI
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY
ZASTOUPENÝM MINISTRYNÍ KATEŘINOU VALACHOVOU
A
MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE
FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
ZASTOUPENÝM MINISTREM LAURENTEM FABIUSEM
O PŘIJETÍ ČESKÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU NA CARNOTOVĚ LYCEU V DIJONU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupené ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupené ministrem Laurentem Fabiusem, dále jen „smluvní strany”,
odvolávajíce se na Kulturní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky, podepsanou v Paříži dne 26. října 1967,
odvolávajíce se na Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, podepsanou v Praze dne 13. září 1990,
odvolávajíce se na Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvem školství a kultury a Státním tajemníkem pro technické vzdělávání Francouzské republiky, podepsaným v Paříži dne 28. ledna 1993,
vyjadřujíce uspokojení nad znovuotevřením československé a posléze české sekce na Carnotově lyceu v Dijonu v roce 1990,
vyjadřujíce uspokojení se spoluprací se statutárním městem Dijon,
v souladu s vnitrostátními právními předpisy a v rámci finančních možností smluvních stran,
se dohodly takto:
  
Článek 1

Carnotovo lyceum v Dijonu přijme ke studiu osmnáct (18) českých žáků do první, druhé a třetí (maturitní) třídy. Tento vzdělávací projekt je realizován ve spolupráci s krajem Burgundsko, statutárním městem Dijon, Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
  
Článek 2
1. Cílem Ujednám je stanovit podmínky přijetí a spolufinancování osmnácti (18) českých žáků vykonávajících škorní docházku v prvním, druhém a třetím, závěrečném ročníku na
 
Nahrávám...
Nahrávám...