dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

455/2017 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018, ve znění účinném k 2.8.2018

č. 455/2017 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018, ve znění účinném k 2.8.2018
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 12. prosince 2017
o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
150/2018 Sb.
(k 2.8.2018)
vkládá písm. 1k)
Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018:
1. Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná očkování

1a) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV):
Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:
Diphtheriae anatoxinum1 ne méně než 30 mezinárodních jednotek (IU)
Tetani anatoxinum1 ne méně než 40 mezinárodních jednotek (IU)
Antigeny Bordetelly pertussis:
Pertussis anatoxinum (PT)1 25 mikrogramů
Pertussis haemagglutininum filamentosum (FHA)1 25 mikrogramů
Pertactinum (PRN)1 8 mikrogramů
Antigenum tegiminis hepatitidis B (HBs)2,3 10 mikrogramů
Virus poliomyelitidis inactivatum (TPV) typus 1 (kmen Mahoney)4 40 D jednotek antigenu
typus 2 (kmen MEF-1)4 8 D jednotek antigenu
typus 3 (kmen Saukett)4 32 D jednotek antigenu
Haemophilus influenzae typus b polysaccharidum
(Polyribosylribitoli phosphas) 10 mikrogramů
conj. cum anatox. tetanico jako nosný protein přibližně 25 mikrogramů

1adsorbováno na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)3) 0,5 miligramů Al3+
2vyrobeno rekombinantní DNA technologií na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae)
3adsorbováno na fosforečnan hlinitý (AlPO4) 0,32 miligramů Al3+
4pomnoženo na VERO buňkách

  
NEBO
1aa) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b
(DTaPHibVHBIPV)
Jedna dávka1 (0,5 ml) obsahuje:
Diphtheriae anatoxinum ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU)2
Tetani anatoxinum ne méně než 40 mezinárodních jednotek (IU)2
Antigeny Bordetelly pertussis
Pertussis anatoxinum 25 mikrogramů
Haemagglutinum filamentosum 25 mikrogramů
Virus Poliomyelitidis (inaktivovaný)3
typus 1 (Mahoney) 40 D jednotek antigenu4
typus 2 (MEF-1) 8 D jednotek antigenu4
typus 3 (Saukett) 32 D jednotek antigenu4
Antigenum tegiminis hepatitidis B5 10 mikrogramů
Polyribosylribitoli phosphas haemophili influenzae B 12 mikrogramů
(Polyribosylribitoli phosphas)
conjugata cum tetani anatoxinum 22-36 mikrogramů

1adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý (0,6 mg Al3+)
2jako spodní mez spolehlivosti (p = 0,95)
3pomnoženo na VERO buňkách
4nebo ekvivalentní množství antigenu stanovené vhodnou imunochemickou metodou
5vyrobeno rekombinantní DNA technologií v kvasinkových buňkách Hansemula polymorpha
 
Nahrávám...
Nahrávám...