dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

332/2016 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

č. 332/2016 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 10. října 2016
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016.
 
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.
 
 
 
 
 
 
Počet zvolených zastupitelstev krajů:
13
 
Celkový počet zvolených zastupitelů:
675
 
Seznam krajů, ve kterých nedošlo ke zvolení zastupitelstva z důvodu uvedeného v § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb:
-
 
 
 
 
 
 
 
Počet volebních okrsků:
13 660
 
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování:
13 660
Celkové údaje za
zvolená zastupitelstva
krajů v ČR celkem
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů voličů:
7 461 766
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
2 579 668
Procento účasti ve volbách:
34,57
 
Počet odevzdaných úředních obálek:
2 575 821
 
Počet platných hlasů celkem:
2 532 311
 
 
 
 
Politická strana, politické hnutí, koalice
Celkové údaje za ČR celkem
Platné hlasy
Mandáty
Č.
Název
abs
%
abs
%
1
Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha 7
3 948
0,15
0
0,00
2
Občanská demokratická strana
239 836
9,47
76
11,26
3
Budoucnost pro Liberecký kraj
3 612
0,14
0
0,00
 
Nahrávám...
Nahrávám...