dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

1/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Akt Světové poštovní unie, přijatých v Dauhá dne 11. října 2012

č. 1/2018 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Akt Světové poštovní unie, přijatých v Dauhá dne 11. října 2012
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. října 2012 byly v Dauhá přijaty a jménem České republiky podepsány změny Akt Světové poštovní unie: Generálního řádu Světové poštovní unie, Světové poštovní úmluvy a Ujednání o poštovních peněžních službách.
Se změnami Akt vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky je ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního ředitele Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie, depozitáře Akt, dne 20. února 2017.
Změny Akt vstoupily v platnost dne 1. ledna 2014. Pro Českou republiku vstoupily v platnost dne 20. února 2017.
Generální řád Světové poštovní unie, přijatý v Dauhá dne 11. října 2012, nahradil dnem svého vstupu v platnost Generální řád Světové poštovní unie, přijatý v Bukurešti dne 5. října 20041) .
Ujednání o poštovních peněžních službách a Světová poštovní úmluva, přijaté v Dauhá dne 11. října 2012, nahradily dnem jejich vstupu v platnost Světovou poštovní úmluvu a Ujednání o poštovních peněžních službách, přijaté v Ženevě dne 12. srpna 20082) .
Francouzské znění změn Akt a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
GENERÁLNÍ ŘÁD SVĚTOVÉ POŠTOVNÍ UNIE

Obsah
HLAVA 1...................................................................................................................................6
Organizace, kompetence a činnost Kongresu, Administrativní rady, Rady poštovního provozu a Poradního výboru
Oddíl 1.......................................................................................................................................6
Kongres
Článek 101..................................................................................................................................6
Organizace a svolávání kongresů a mimořádných kongresů
Článek 102..................................................................................................................................7
Právo hlasovat na kongresu
Článek 103..................................................................................................................................7
Funkce kongresu
Článek 104..................................................................................................................................8
Jednací řád kongresu
Článek 105..................................................................................................................................8
Pozorovatelé v orgánech Unie
Oddíl 2.......................................................................................................................................9
Administrativní rada
Článek 106..................................................................................................................................9
Složení a činnost Administrativní rady
Článek 107..................................................................................................................................9
Kompetence
 
Nahrávám...
Nahrávám...