dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

316/2015 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 316/2015 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 25. listopadu 2015
o vydání cenových rozhodnutí
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 3/2015 ze dne 21. října 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2015 ze dne 4. září 2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1.
 
Nahrávám...
Nahrávám...