dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

30/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

č. 30/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. ledna 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:
Čl. I
1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„(2) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie týkající se návykových látek3.


3Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.”.
2. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
Seznam č. 4 psychotropních látek
 
Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název
Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název
Chemický název podle IUPAC
Poznámka
AB-CHMINACA
 
N-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
 
AB-FUBINACA
 
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid
 
AB-PINACA
 
N-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
 
4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamin
4-AcO-MET
{3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl}acetát
 
o-Acetylpsilocin
4-AcO-DMT
{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl}acetát
Psilacetin
ADB-CHMINACA
 
N-[1-(aminokarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
 
ADB-FUBINACA
 
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorfenyl)methyl]indazol-3-karboxamid
 
ADB-PINACA
 
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H- indazol-3-karboxamid
 
 
AH-7921
3,4-dichlor-N-{[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl}benzamid
 
 
AL-LAD
(6aR,9R)-7-allyl-N,N-diethyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indol[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid
6-allyl-6-nor-LSD
 
AM-2201
[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon
 
AMB-FUBINACA
FUB-AMB
Methyl 2-({1-[(4-fluorfenyl)methyl]-1H-indazol-3-karbonyl}amino)-3-methylbutanoát
MMB-FUBINACA
AMB-CHMICA
 
Methyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmethyl)indol-3-karbonyl]amino}-3-methylbutanoát
 
5-Aminopropylindol
5-API
5-(2-aminopropyl)indol
 
APICA
SDB-001, 2NE1
N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid
 
APINACA
 
N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
AKB48
 
bk-PMA
2-amino-1-(4-methoxyfenyl)propan-1-on
 
Methedron
bk-PMMA
1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
 
2-Brommethkathinon
2-BMC
(RS)-1-(2-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
 
3-Brommethkathinon
3-BMC
(RS)-1-(3-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
 
4-Brommethkathinon
4-BMC
(RS)-1-(4-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
Brefedron
 
Nahrávám...
Nahrávám...