dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

224/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

č. 224/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 14. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2017 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění vyhlášky č. 363/2001 Sb., vyhlášky č. 198/2004 Sb., vyhlášky č. 164/2006 Sb. a vyhlášky č. 416/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Zobrazovaná osoba musí být na fotografii bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, a bez pokrývky hlavy, s výjimkou případu, kdy ji osoba používá ze zdravotních nebo náboženských důvodů. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky; pokrývka hlavy nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím nebo znesnadňujícím identifikaci osoby a na obličeji vytvářet stíny.”.
2. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:
㤠2
Počet fotografií
Cizinec předloží
a) jednu fotografii k žádosti o
1. udělení víza k pobytu nad 90 dnů,
2. vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu,
3. prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu,
4. vydání průkazu o povolení k pobytu v případě změny podoby držitele průkazu,
5. vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený,
6. vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci, který před dovršením 15 let věku získal oprávnění k trvalému pobytu na území,
7. vydání cestovního dokladu, nebo
8. vydání potvrzení o přechodném pobytu na území,
b) dvě fotografie k žádosti o
1. vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní
 
Nahrávám...
Nahrávám...