dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

218/2017 Sb., Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu

č. 218/2017 Sb., Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. července 2017
o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
Vláda nařizuje podle § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tímto nařízením se stanoví
a) minimální technické požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a
b) povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
(2) Povinnost zajistit dodržení požadavků stanovených tímto nařízením má provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) tunelovou střelnicí pro munici střelnice pro munici umístěná v tunelu s bezpečným zachycením střel a střepin nebo částí střel po celé dráze letu,
b) dálkovou střelnicí pro munici střelnice pro munici pro střelbu do volného terénu,
c) palebným sektorem střelnice pro munici koridor vymezený dálkově palebným stanovištěm a dopadištěm v závislosti na druhu střelby,
d) délkou palebného sektoru střelnice pro munici součet největšího dostřelu nejvýkonnější zbraně, pro kterou je střelnice určena, zvětšeného o 10 % a střepinového účinku nejvýkonnější munice, pro kterou je střelnice určena, nebo taková dálka střelby, pro kterou je střelnice pro munici projektována a pro kterou je konstrukcí dopadiště a zabezpečením ohroženého prostoru podle § 5 zajištěno, že nemůže dojít k úniku střel mimo palebný sektor,
e) ohroženým prostorem prostor v okolí palebného sektoru nebo místa odpalování nebo ničení munice, ve kterém může dojít k ohrožení osob nebo majetku v době střelby, odpalování nebo ničení munice, a to zejména přímým účinkem střelby, tlakovou, zvukovou nebo seismickou vlnou nebo rozletem střepin a kamení.
§ 3
Zvuková a světelná signalizace a stálé výstražné tabulky
(1) Pokud zabezpečení ohroženého prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice pomocí bezpečnostních prvků uvedených v § 5 odst. 3 písm. b) nezamezuje zcela vstupu neoprávněných osob do tohoto ohroženého prostoru,
a) umístí se na hranici ohroženého prostoru nezabezpečeného bezpečnostními prvky podle § 5 odst. 3 písm. b) výstražné tabulky, na kterých se uvedou a vyobrazí
1. text „Životu nebezpečné! Zákaz vstupu do vyhrazeného prostoru a dotyku nalezeného materiálu!”,
2. bezpečnostní
 
Nahrávám...
Nahrávám...